Tag: Karolina Kmiecik-Jusięga

dr Karolina Jusięga-Kmiecik

Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym

Wystąpienie dr Karoliny Kmiecik-Jusięgi z Akademii Ignatianum, Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji podczas Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji” Zakładu