Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym

dr Karolina Jusięga-Kmiecik

Wystąpienie dr Karoliny Kmiecik-Jusięgi

z Akademii Ignatianum, Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
podczas Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji”

Zakładu Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław 26-27 listopada 2014

Related Post