konferencja CUDERa w Gorlicach

Powiatowa konferencja: „Nauka korzystania z wolności, czyli jak zapobiegać uzależnieniom”Powiatowa konferencja: „Nauka korzystania z wolności, czyli jak zapobiegać uzależnieniom”

Konferencja została zorganizowana w Gorlicach przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „ARCHEZJA”, w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego. Zadanie nosi nazwę „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w

Gra Profilaktyczna CUDER w Szkole Podstawowej nr 12 w JaśleGra Profilaktyczna CUDER w Szkole Podstawowej nr 12 w Jaśle

W dniu 13.12.2017 r. uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej, nauczyciele i rodzice wzięli udział w programie profilaktyki uzależnień behawioralnych – „Gra profilaktyczna CUDER”. Podczas spotkania pokazane zostały sposoby racjonalnego i bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu oraz