Profilaktyczna Gra Grupowa CUDER

220.00 

Edukacyjna grupowa gra dla dzieci i młodzieży, skłaniająca do zastanowienia i refleksji nad wartościami życia.

Doskonałe narzędzie wychowawcze!

 

 

Opis

GRA GRUPOWA:
– dla 2 – 5 osób lub 5 kilkuosobowych grup
– od 10 do 100 lat

 

ZAWIERA:
– 1 mapę gry w rozmiarze 84 x 72 cm, która mieści się nawet na niewielki kwadratowy stolik
– 25 pionków CUDERa – po 5 z każdego koloru przynależnego danej sferze
– 1 kostkę dziesięciościenną
– 6 kart konfrontacji
– 1 instrukcję gry

 

KRÓTKI OPIS GRY:
Gra „CUDER” łączy cechy gry planszowej i RPG. Celem gry jest doprowadzenie do jak najpełniejszego rozwoju bohatera gry (pionka) przez wędrowanie po świecie, pokonywanie pułapek i wyszukiwanie miejsc, gdzie można spotkać ludzi wspierających w rozwoju. Grę wygrywa ten z graczy, który pierwszy wprowadzi maksymalnie rozwiniętego bohatera do bezpiecznej osady. Kolejni gracze jednak nie przegrywają, celem gry jest bowiem rozwój postaci a nie czas rozegrania gry, tak więc każdy gracz może zakończyć grę z sukcesem. Rozgrywki w „CUDERa” stwarzają okazję do rozważań o tym jak pomóc wychowankowi, by lepiej rozumiał on obiektywną, realną sytuację, w której się znajduje oraz by zajął dojrzalszą postawę wobec wszystkiego, co dzieje się w nim samym i wokół niego. Wszelkie działania, które wpisują się w model „CUDER”, nawet nie będąc planowane jako element systemu a realizowane dotychczas, mogą go wzmacniać.

 

O systemie wspomagania wychowania wg. metody „CUDER”:

Proponowany system profilaktyczny jest nowatorskim ujęciem pracy wychowawczej opartej na wartościach i zasadach towarzyszących prawidłowemu rozwojowi człowieka. Profilaktyka zintegrowana, obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci, młodzież oraz dorosłych (rodzice, nauczyciele). Rozumiana jest jako działanie wspomagające wychowanie oraz chroniące przed szeroko rozumianymi zagrożeniami w rozwoju. Realizowana systemowo pozwala zmniejszać całe spektrum zagrożeń: alkoholizm, narkomania, agresywność, przestępczość, wyuzdanie, rozpacz itp. W systemowej, długofalowej wersji powoduje zmiany postaw u dzieci i młodzieży oraz poprawia bezpieczeństwo w szkole i relacje w rodzinie.Obrazowo można przedstawić system „CUDER” jako przygotowanie młodych do konfrontacji z trudnościami życia, poprzez uporządkowanie ich relacji, emocji, duchowości, rozumu i fizyczności z założeniem, że sfera duchowa jest sferą zarządzającą pozostałymi, jest sferą motywującą do rozwoju. Koncentrujemy się na obniżaniu poziomu napięć (lęku) u młodych ludzi stosując dwie główne strategie profilaktyczne. Pierwsza to inicjowanie i wspieranie w rozwoju młodych ludzi, wskazywanie na radość płynącą z procesu rozwoju oraz wzmacnianie relacji w rodzinie i grupie, druga to zmniejszanie siły zagrożeń, poprzez wskazywanie zagrożeń czyli ”pułapek” i uczenie radzenia z sobie z nimi.
Pokazujemy, że człowieka można rozumieć jako jedność pięciu nierozerwalnie połączonych sfer: ciała, umysłu, ducha, emocji, relacji. Od pierwszych liter “CUDER” bierze swoją nazwę. Mówiąc o rozwoju, zagrożeniach, relacjach odnosimy się do sfer, by łatwiej przedstawić skomplikowane nieraz pojęcia. Zagrożenia przedstawiane są jako pułapki na drodze rozwoju, opisujemy je i pozwalamy młodzieży rozmieścić na lokalnej mapie, uczymy pokonywać pułapki a jednym z lepszych na to sposobów jest rozwój. Człowiek poukładany we wszystkich swoich sferach jest zabezpieczony przed pułapkami.