Senior CUDER – czyli gra o sens życia

220.00 

W marcu 2019 r. projekt „Senior CUDER” został wyróżniony jako jedno z 12 nowatorskich rozwiązań, które udało się zrealizować przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Opis

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU:

Celem gry rozwojowej przeznaczonej dla osób starszych SENIOR CUDER jest zintegrowana poprawa życia osób starszych w obszarze zdrowotnym, intelektualnym, duchowym, emocjonalnym i społecznym. Spotkanie przy SENIORZE CUDERze jest doskonałą okazją do spędzenia wspólnego czasu z innymi osobami, do poznawania siebie i innych, do pogłębiania istniejących relacji i budowania nowych, a także do poprawy jakości życia i do zaspokajania potrzeby bycia ważnym i potrzebnym. Przy zachowaniu wszystkich walorów gry towarzyskiej i atrakcyjnej formy, SENIOR CUDER może być pretekstem do pogłębionej refleksji nad własnym życiem, doświadczeniami z przeszłości
i możliwościami które gracz ma obecnie. Gra daje możliwość spędzania czasu w ciekawy sposób, ułatwia otwarcie się, daje poczucie przynależności, pozwala poznać siebie i innych, jest kreatywna i wpływa na poprawę jakości każdej sfery życia seniora.

Gra spełnia funkcje:

INTEGRACYJNĄ – zabawa w miłym towarzystwie, wyjście z domu
TERAPEUTYCZNĄ – podzielenie się trudnymi doświadczeniami i znalezienie oparcia grupie
ROZWOJOWĄ – pogłębienie refleksji i akceptacja swojej sytuacji życiowej
ROZRYWKOWĄ – okazja do wspólnego śmiechu i dzielenia się radością

POMAGA ROZWIJAĆ 5 SFER ŻYCIOWYCH CZŁOWIEKA:
CIAŁO – UMYSŁ – DUCH – EMOCJE – RELACJE


 

DLA KOGO JEST SENIOR CUDER?

– OSOBY STARSZE SAMODZIELNE
– OSOBY STARSZE NIESAMODZIELNE
– INSTYTUCJE: ORGANIZACJE I PODMIOTY

Gra SENIOR CUDER przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku. Została stworzona z myślą zarówno o osobach bardzo dobrze funkcjonujących i samodzielnych jak również tych wymagających opieki w miejscu zamieszkania/przebywania. Może również stać się narzędziem pomocnym przy zacieśnianiu więzi z osobami, które na co dzień zajmują się seniorem. Zakładamy, że opiekun korzystając z gry, łatwiej i szybciej nawiąże dobre relacje z osobą , którą się opiekuje. Grę można zastosować na pierwszej, zapoznawczej wizycie u osoby starszej lub chorej. Gra doskonale sprawdzi się w Klubach Seniorów, Centrach Aktywności Seniora, Domach Opieki, Domach Seniora, ZOL-ach, Domach
Dziennego Pobytu, Sanatoriach oraz innych miejscach, w których odbywają się spotkania z Seniorami.
Gra „SENIOR CUDER – czyli gra o sens życia” może być wykorzystana w różnych okolicznościach, a propozycja rozgrywki w Klubach Seniora, Domach Opieki Społecznej czy w innych instytucjach pracujących z seniorami, to tylko jedna możliwość. Świetnym pomysłem wydaje się skorzystanie z niej podczas pikników rodzinnych czy uroczystości np. gminnych czy miejskich. A wiosną czy latem grę można zabrać na wycieczkę, rozłożyć podczas pikniku i miło spędzić czas.

W marcu 2019 r. projekt „Senior CUDER” został wyróżniony jako jedno z 12 nowatorskich rozwiązań, które udało się zrealizować przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


Z A S A D Y   G R Y:

Wersja z puzzlami na starcie:
Na początku gry każdy z graczy otrzymuje 5 drewnianych puzzli, każdy w innym kolorze (każdy kolor symbolizuje jedną sferę rozwoju człowieka) i dopasowując te elementy tworzy swoją podstawową postać – CUDERa. Następnie, za pomocą kostki losuje kolor talii kart, z których losuje kartę z zadaniem, pytaniem lub wyzwaniem i wykonuje zapisane na niej polecenie. W zależności od tego jaki kolor ma karta, gracz po wykonaniu polecenia bierze klocek odpowiadający jej kolorowi i doczepia go do swojego podstawowego CUDERA.
Jedna ścianka kostki jest biała, a to oznacza, że osoba która ją wyrzuci ma możliwość wybrania koloru karty z której będzie losowała pytanie. Gra może skończyć się w dowolnym momencie. Warto na końcu przyjrzeć się swojemu CUDERowi i odpowiedzieć czy jest on podobny do osoby, która go skonstruowała. Czy zawiera wszystkie elementy, które są ważne albo którą sferę można wzmocnić, a która jest prawidłowo reprezentowana. Takie podsumowanie to doskonała okazja do rozmowy, nowych pomysłów i refleksji. Z tej opcji można skorzystać, gdy jest niewielu graczy.

Wersja bez puzzli na starcie:
W tej wersji zawodnicy rozpoczynają grę bez użycia puzzli. Zdobywają je dopiero w trakcie gry. A to oznacza, że nie zawsze ułożony CUDER będzie miał w sobie klocek z każdej sfery, gdyż rzut kostką powoduje, że losowane karty są przypadkowe. Jednocześnie należy pamiętać o białej ściance, która daje możliwość wyboru koloru tali kart, z których wylosuje się pytanie. Ta opcja jest dedykowana większej liczbie graczy.

Wersja same karty:
Karty są wygodne i możne zabrać je wszędzie. Gra może być realizowana z osobami z ograniczoną mobilnością. W takim wariancie należy jednak zrezygnować z kart i puzzli w kolorze żółtym, który odpowiada za zadania związane z ciałem i ruchem.

 

I N S T R U K C J A   G R Y:


 Liczba graczy – od 2 do 10
 Wiek graczy – w grupie graczy powinien znaleźć się przynajmniej jeden senior ☺

 

GRA ZAWIERA:


– 100 kart z pytaniami, wyzwaniami, zadaniami, po 20 z każdej sfery.
– 20 kart żółtych– Ciało
– 20 kart granatowych– Umysł
– 20 kart niebieskich– Duch
– 20 kart czerwonych– Emocje
– 20 kart zielonych – Relacje
– 100 puzzli drewnianych do konstrukcji własnego CUDERa
– kostkę
– instrukcję gry