Program profilaktyki zintegorwanej CUDER – wersja podstawowa

2,500.00 

Program realizowany w formie spotkania zespołu profilaktyków z dużą grupą młodzieży (do 150 osób) na sali z nagłośnieniem.

Czas trwania 3 x 45 minut.

Opis

Program „CUDER” czyli kim jesteś?

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej, wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń. Program jest też wprowadzeniem do gry profilaktycznej „CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.

 

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników. Im bardziej uczeń refleksyjny, tym bardziej chroniony przed zagrożeniami. „CUDER” jest programem profilaktyki zintegrowanej wg modelu dr Grzelaka.

 

Główne wartości, na których budujemy program to: prawda, miłość i wolność.

 

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie poczucia radości.

Spotkanie trwa około trzech godzin lekcyjnych (3 x 45 min.) i  jest podzielone na trzy części:
1. – kim jesteś?
2. – gdzie jesteś?
3. – po co jesteś?

Program jest ewaluowany i wyniki ewaluacji przedstawiamy w szkole w formie sprawozdania z realizacji programu.