Warsztaty dla seniorów – Senior CUDER czyli gra o sens życia

700.00 

W marcu 2019 r. projekt „Senior CUDER” został wyróżniony jako jedno z 12 nowatorskich rozwiązań, które udało się zrealizować przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Opis

Warsztaty dla seniorów  z wykorzystaniem innowacyjnej gry Senior CUDER:

– wprowadzenie do gry – rozmowa z seniorami na temat pięciu sfer człowieka – ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji,
– wyjaśnienie zasad gry,
– gra Senior CUDER i budowanie indywidualnego CUDERA
– omówienie gry i zbudowanych cuderów w oparciu o indywidualne doświadczenia i przeżycia,
– szkolenie dla animatorów osób starszych do prowadzenia gry Senior CUDER,
– w prezencie jako materiał szkoleniowy jeden egzemplarz gry.

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU:

Celem gry rozwojowej przeznaczonej dla osób starszych SENIOR CUDER jest zintegrowana poprawa życia osób starszych w obszarze zdrowotnym, intelektualnym, duchowym, emocjonalnym i społecznym. Spotkanie przy SENIORZE CUDERze jest doskonałą okazją do spędzenia wspólnego czasu z innymi osobami, do poznawania siebie i innych, do pogłębiania istniejących relacji i budowania nowych, a także do poprawy jakości życia i do zaspokajania potrzeby bycia ważnym i potrzebnym. Przy zachowaniu wszystkich walorów gry towarzyskiej i atrakcyjnej formy, SENIOR CUDER może być pretekstem do pogłębionej refleksji nad własnym życiem, doświadczeniami z przeszłości
i możliwościami które gracz ma obecnie. Gra daje możliwość spędzania czasu w ciekawy sposób, ułatwia otwarcie się, daje poczucie przynależności, pozwala poznać siebie i innych, jest kreatywna i wpływa na poprawę jakości każdej sfery życia seniora.

Gra spełnia funkcje:

INTEGRACYJNĄ – zabawa w miłym towarzystwie, wyjście z domu
TERAPEUTYCZNĄ – podzielenie się trudnymi doświadczeniami i znalezienie oparcia grupie
ROZWOJOWĄ – pogłębienie refleksji i akceptacja swojej sytuacji życiowej
ROZRYWKOWĄ – okazja do wspólnego śmiechu i dzielenia się radością

POMAGA ROZWIJAĆ 5 SFER ŻYCIOWYCH CZŁOWIEKA:
CIAŁO – UMYSŁ – DUCH – EMOCJE – RELACJE


DLA KOGO JEST SENIOR CUDER?

Gra SENIOR CUDER przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku. Została stworzona z myślą zarówno o osobach bardzo dobrze funkcjonujących i samodzielnych jak również tych wymagających opieki w miejscu zamieszkania/przebywania. Może również stać się narzędziem pomocnym przy zacieśnianiu więzi z osobami, które na co dzień zajmują się seniorem. Zakładamy, że opiekun korzystając z gry, łatwiej i szybciej nawiąże dobre relacje z osobą , którą się opiekuje. Grę można zastosować na pierwszej, zapoznawczej wizycie u osoby starszej lub chorej. Gra doskonale sprawdzi się w Klubach Seniorów, Centrach Aktywności Seniora, Domach Opieki, Domach Seniora, ZOL-ach, Domach
Dziennego Pobytu, Sanatoriach oraz innych miejscach, w których odbywają się spotkania z Seniorami.
Gra „SENIOR CUDER – czyli gra o sens życia” może być wykorzystana w różnych okolicznościach, a propozycja rozgrywki w Klubach Seniora, Domach Opieki Społecznej czy w innych instytucjach pracujących z seniorami, to tylko jedna możliwość. Świetnym pomysłem wydaje się skorzystanie z niej podczas pikników rodzinnych czy uroczystości np. gminnych czy miejskich. A wiosną czy latem grę można zabrać na wycieczkę, rozłożyć podczas pikniku i miło spędzić czas.