Program profilaktyki zintegrowanej CUDER – pełna wersja

3,500.00 

Program profilaktyki zintegrowanej „CUDER” działa kompleksowo i obejmuje spotkanie zespołu profilaktyków z trzema grupami osób:

  • – z dużą grupą młodzieży (do 150 osób) na sali z nagłośnieniem i wielkoformatową grą „CUDER”
  • – ze szkolną Radą Pedagogiczną
  • – z rodzicami uczniów

 

Opis

Celem programu jest wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń. Program przewiduje udział w grze profilaktycznej „CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.

 

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników:
– im bardziej uczeń refleksyjny, tym bardziej chroniony przed zagrożeniami. „CUDER” jest programem profilaktyki zintegrowanej wg modelu dr Grzelaka.

 

Główne wartości, na których budujemy program to: prawda, miłość i wolność.

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie poczucia radości.

  • – Spotkanie z młodzieżą trwa ok. 3 godz. lekcyjne (3 x 45 min)
    – Spotkanie z Radą Pedagogiczną ok. 2 godz.
    – Spotkanie z rodzicami również ok. 2 godz.

Program jest ewaluowany i wyniki ewaluacji przedstawiamy w szkole w formie sprawozdania z realizacji programu.