Program profilaktyki zintegrowanej CUDER – pełna wersja

3,200.00 

Program profilaktyki zintegrowanej „CUDER” obejmuje spotkanie zespołu profilaktyków :

 

  • – z dużą grupą młodzieży (do 150 osób) na sali z nagłośnieniem i wielkoformatową grą CUDER
  • – ze szkolną Radą Pedagogiczną
  • – z rodzicami uczniów

 

Celem programu jest wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń. Program przewiduje udział w grze profilaktycznej „CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.

 

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników  – im bardziej uczeń refleksyjny, tym bardziej chroniony przed zagrożeniami. „CUDER” jest programem profilaktyki zintegrowanej wg modelu dr. Grzelaka.

 

Główne wartości, na których budujemy program to; prawda, miłość i wolność.

 

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie mody na radość.

 

Spotkanie z młodzieżą trwa około 3 godzin (3 x 45 min)
Spotkanie z Radą Pedagogiczną około 2 godzin
Spotkanie z rodzicami również około 2 godzin

 

Program jest ewaluowany i wyniki ewaluacji przedstawiamy w szkole w formie sprawozdania z realizacji programu.