Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym

Wystąpienie dr Karoliny Kmiecik-Jusięgi

z Akademii Ignatianum, Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
podczas Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji”

Zakładu Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław 26-27 listopada 2014
Tagi: , , , , ,