Profilaktyka Zintegrowana „CUDER” w 2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-11-19-Gorlice2

Podsumowanie cyklu programów Profilaktyki Zintegrowanej „CUDER” w 2014 roku

W 2014 roku w ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i internetu, pilotażowo został przeprowadzony cykl programów profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER”.

Cele:

Celem programu jest przeciwdziałanie zagrożeniom behawioralnym płynącym z nadużywania komputera, w szczególności Internetu i gier sieciowych, obniżenie wieku inicjacji alkoholowej, przeciwdziałanie narkomanii, wykluczenie sięgania po dopalacze oraz wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zewnętrznych zagrożeń. Program na bazie gry „CUDER” wprowadza pojęcia 5 sfer człowieka, jako nierozerwalnej i harmonijnej całości: ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji.

Główne wartości, na których zbudowany jest program to: prawda, miłość i wolność.

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: uświadomienie konieczności harmonijnego rozwoju człowieka, obniżenie poziomu napięć wśród uczniów, wprowadzenie mody na radość i rozwój. „CUDER” pobudza do zastanowienia się nad wartościami życia i wyraźnie wzmaga chęć poszukiwania jego sensu, a także znacznie wzmacnia refleksyjność wśród uczestników. A im bardziej dziecko refleksyjne, tym bardziej uodpornione na negatywne wpływy środowiska i otoczenia.

Realizacje:

Podczas 21 realizacji program został przeprowadzony w 22 szkołach podstawowych na terenie województwa małopolskiego.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2015-1-27-Bibice1

Bibice – 27.01.2015 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-05-Raba2

Raba – 05.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-08-Saspow1

Sąspów – 08.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-05-Olkusz1

Olkusz – 05.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-03-Jerzmanowice2

Jerzmanowice – 03.12.2014 r.

 

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-01-Gorlice1

Gorlice – 01.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-11-28-krakow2

Kraków – 28.11.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-11-27-Biecz2

Biecz – 27.11.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-04-Rudnik1

Rudnik – 04.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-02-krakow1

Kraków – 02.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-11-20-Zielonki

Zielonki – 20.11.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-11-19-Gorlice2

Gorlice – 19.11.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-11-18-Wola-Zachariaszowska2

Wola Zachariaszowska – 18.11.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-11-17-Miechow2

Miechów – 17.11.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-11-12-Niedomice2

Niedomice – 12.11.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-18-Wieliczka1

Wieliczka – 18.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-17-Sobolow2

Sobolów – 17.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-16-Żabno2

Żabno – 16.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-12-Zakliczyn2

Zakliczyn – 12.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-10-Osiek2

Osiek – 10.12.2014 r.

przeciwdzialanie-zagrozeniom-behawioralnym-2014-12-09-Korzkiew2

Korzkiew – 09.12.2014 r.

 

Uczestnicy:

Programem objęta została grupa dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele w liczbie:

  • 1839 dzieci
  • 1249 rodziców
  • 472 nauczycieli

Ewaluacja:

Program został wysoko oceniony zarówno przez biorące w nim udział dzieci jak i przez pedagogów i rodziców.

Podsumowaniem każdej realizacji było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

Ankiety wypełniło: 1839 uczniów z czego 19 nie nadawało się do analizy. Pozostałe 1820 ankiet zostało poddane analizie, a zaskakujące wyniki zostaną opublikowane.

Related Post