CUDER Aktualności,Piszą o nas ,, I stworzył Bóg człowieka na swój obraz…”

,, I stworzył Bóg człowieka na swój obraz…”

Siostra Łucja po zapoznaniu się z profilaktyczną grą CUDER napisała do nas kilka słów na jej temat. Zdecydowanie warto przeczytać opinię siostry Łucji. Dziękujemy!

,, I stworzył Bóg człowieka na swój obraz…”

W Księdze Rodzaju – pierwszej księdze Pisma Świętego Starego Testamentu czytamy: „…rzekł Bóg- Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. (…) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1;26-27).

Wsłuchując się w słowa Biblii stwierdzamy, że Człowiek jest ,,Odbiciem” swego Stwórcy. Posiada duszę, wolną wolę, rozum, uczucia, które uporządkowane i kierowane rozumem zdolne są zaangażować się w wybór dobra na życie wieczne.

Człowiek (Adam i Ewa) przed grzechem był Osobą w pełni zintegrowaną, zdolną zaangażować całego siebie (ciało, uczucia, duszę, rozum) w budowanie, rozwijanie relacji Miłości. Obraz i podobieństwo Boże w człowieku zostało zaburzone w momencie pojawienia się grzechu. Zdezintegrowany umysł, dusza, ciało, uczucia, wola przestały dążyć do poznania Boga, siebie i innych. Człowiek po grzechu przestaje być tym, kim być powinien, a więc Dzieckiem Stwórcy. Grzech pomaga mu w wyborze zła. Władze ciała i duszy nie angażują się w wybór miłości.

Bóg jest dobry dla człowieka, po grzechu posyła Jezusa, który przez mękę i śmierć na krzyżu na nowo odbudowuje podobieństwo człowieka do Stwórcy, przez Zmartwychwstanie odzyskujemy zdolność kochania.

Dlaczego o tym piszę? W spotkaniu z projektem CUDER, grą profilaktyczną, która zachwyciła mnie jako siostrę zakonną, nauczyciela a przede wszystkim człowieka, zrozumiałam po raz kolejny jak ważne jest zaangażowanie ,,całego człowieka” w budowanie relacji miłości z Bogiem, sobą samym i bliźnim. Znalazłam, jako nauczyciel, siostra zakonna doskonałe narzędzie, którym mogę młodym ludziom pomóc w rozwoju całej osobowości, nie tylko sfery duchowej. Bóg stworzył nas do miłości, a w miłość angażujemy wszystkie sfery, zarówno ciało, ducha, umysł i uczucia. Istotą gry jest rozwijanie swojej postaci (CUDER), której modelem jest pionek składający się z pięciu sfer: ciało, umysł, duch, emocje i relacje. Porusza się on po świecie, którym jest plansza podzielona na pięć obszarów, odpowiadających kolorystycznie sferom CUDERa. Ma to znaczenie podczas rozgrywki, ponieważ obszary te oznaczają miejsca w sposób szczególnie sprzyjający rozwojowi odpowiadającej im sfery. ,,CUDER każdego gracza rodzi się w świecie, w którymś z losowo wybranych obszarów i ma to duży wpływ na jego sposób rozwoju, tak samo jak w życiu nie wybieramy swojej rodziny, ale uczymy się w niej żyć. Gracz wędrując po planszy zdobywa doświadczenie poprzez konfrontację ze znajdującymi się na niej miejscami. Każde takie miejsce może stanowić szansę rozwoju, jak również pułapkę i ryzyko utraty punktów. Celem gry jest maksymalny rozwój CUDERa, stąd gracz powinien rozwijać go równomiernie we wszystkich sferach, ponieważ taki rozwój pozwala w pełni wykorzystać swój potencjał podczas konfrontacji”.

Do budowania relacji ze Stwórcą, ale i bliźnim potrzebujemy zaangażować całych siebie. Gra pomaga ukazać poprzez doświadczenie zmysłów jak grzech może wpłynąć na dezintegrację człowieka. Wybór zła osłabia każdą z władz, nie tylko ducha ale również umysł, który zaślepiony grzechem nie umie rozróżnić tego, co jest prawdą a co kłamstwem, co jest dobrem a co złem. Uczucia po grzechu nie są podporządkowane rozumowi i Bogu. Ciało, które ma być odbiciem piękna Boga, mieszkaniem, tabernakulum Stwórcy, po grzechu zamiast do uwielbienia Boga dąży do chwilowych zachcianek opartych na przyjemności, a  dusza, która miała być sanktuarium Boga, po wyborze grzechu zostaje pozbawiona Jego obecności. Człowiek zostaje pozbawiony łaski Boga.

Gra CUDER jest doskonałym narzędziem w ukazaniu młodemu człowiekowi Kim jest jako Człowiek – Dziecko Boga ale także kim się staje wybierając zło i grzech.

s. Łucja Sowińska zdch

Related Post