„Głos Karmelu” – Ojcowskie spotkania. Profilaktyka zagrożeń w Dolinie Prądnika

Głos Karmelu - Ojcowskie spotkania

„Głos Karmelu” nr 2/2015 zamieścił artykuł o profilaktyce zagrożeń, jaka ma miejsce w Ojcowie, w Dolinie Prądnika. Tomasz Gubała jest pomysłodawcą Ojcowskich spotkań i profilaktyki zintegrowanej CUDER w osadzie nazwanej ARCHEZJĄ. Jak tego dokonuje i dlaczego podjął się takich działań przeczytacie w artykule:

Głos Karmelu - Ojcowskie spotkania

Related Post