Opinie o warsztatach profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz grze profilaktycznej „CUDER”

gra profilaktyczna - CUDER

Warsztaty profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz gra profilaktyczna „CUDER” w Szkole Podstawowej w Skale

W dniu 17 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Skale zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz gra profilaktyczna „CUDER” dla uczniów klas 4-6 zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, a prowadzone przez panią Karolinę Gubałę i panią Katarzynę Łatkę.

Tematyka warsztatów była bardzo interesująca. Uczniowie słuchali prowadzących z zainteresowaniem, odpowiadali na pytania, przez cały czas brali aktywny udział w zajęciach. Prowadzące zajęcia były dobrze przygotowane merytorycznie, dobrały właściwe i zróżnicowane metody, formy oraz środki dostosowane do tematyki warsztatów. Pomimo dosyć długiego czasu trwania zajęć (3  jednostki lekcyjne) nie były one dla uczniów nużące i pozwalały im na ciągły aktywny udział. Krótkie przerwy po każdej z trzech części warsztatów pozwalały na odreagowanie emocji, posilenie się, relaks.

Panie prowadzące warsztaty miały właściwe podejście do uczniów, były pogodne, otwarte na ich pomysły, zwracały się do nich w sposób życzliwy, z humorem, miały ciągły kontakt z „publicznością”, dawały szansę uczniom na wypowiedzenie się, podzielenie się własnymi pomysłami. Co jakiś czas wybierały reprezentantów klas do różnych zadań i konkursów. Stale obserwowały reakcje uczniów i dostosowywały się do nich kierując ich uwagą. Uczniom już na samym początku wyjaśniono w prosty sposób na konkretnych przykładach tematykę warsztatów. Rozszyfrowano hasło „CUDER” – Ciało, Umysł, Duch, Emocje, Relacje. Uczniowie dowiedzieli się, że wszystkie te sfery, które posiada człowiek, trzeba przez całe życie rozwijać, nie można się skupiać tylko na jednej, gdyż prawdziwie szczęśliwy człowiek jest tylko wtedy, gdy dba o te pięć sfer swojego życia, rozwija je, mając na uwadze, że najważniejszą z nich jest sfera ducha. Uczniowie obejrzeli kilka fragmentów znanych filmów animowanych, na podstawie których prowadzone były ważne rozmowy, ukazujące uzależnienia, pułapki, jakie niesie za sobą korzystanie z internetu i sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W trzeciej części warsztatów uczniowie zagrali w grę „CUDER”. Była to wielka plansza rozłożona na podłodze i duże pionki. Prowadzący objaśnili zasady gry. Główną ideą gry było jak najszybsze rozwijanie swojego pionka w każdej ze sfer w sposób jak najbardziej równomierny. Reprezentanci mogli w trakcie gry naradzać się ze swoją klasą, dlatego w grę byli zaangażowani wszyscy uczniowie na sali.

Każda część warsztatów była na swój sposób interesująca, wzajemnie uzupełniała się z pozostałymi częściami warsztatów. W ogólnej ocenie warsztatów można stwierdzić, że bardzo przydatne było poruszenie tematyki uzależnienia od komputera, gdyż jest to poważny i aktualny problem wśród dzieci i młodzieży. Bardzo ważne było również wyjaśnienie uczniom holistycznego podejścia do człowieka, pomimo że składa się on z pięciu ważnych sfer. Każda sfera wymaga dbałości i troski o jej rozwój. Nie można skupiać się tylko na jednej np. wyglądzie zewnętrznym (ciało), bo nie jest on najważniejszy.

Pedagog Szkoły Podstawowej w Skale
Marta Krystera

—–

Warsztaty profilaktyczne oraz gra „CUDER” w sposób prosty, przystępny wyjaśniły uczniom skomplikowaną tematykę prawdziwego człowieczeństwa (istotę równomiernego rozwoju pięciu sfer życia). Przedstawiły zebranym, jak poważny jest problem uzależnień od komputera, jak radzić sobie z zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanego używania Internetu.

Świetny kontakt prowadzących z uczniami, swobodna atmosfera, ale jednocześnie pozwalająca skupić się na tematyce i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzących, elastyczność reagowania na pomysły publiczności oraz umiejętność prostego przekazywania informacji trudnych stanowiły ogromny atut warsztatów.

Agata Marzec- Remiszewska

—–

Related Post