Do pełnego rozwoju konieczna jest jedność pięciu sfer:

Ciała, Umysłu, Ducha, Emocji i Relacji.

Gra CUDER wskazuje drogę do dorosłości opartą na wartościach:
prawdzie, miłości i wolności.

CUDER wspomaga wychowanie poprzez obniżanie lęku oraz wzmacnianie rozwoju duchowego. Gra, jak symulator życia, pozwala trenować sposoby rozwoju i uczy rozpoznawać zagrożenia. Równocześnie stanowi doskonałą okazję do rozmów na ważne i istotne w życiu młodego człowieka tematy.

CUDER
– zmienia na dobre

Related Post