CUDER Aktualności II-ga edycja programu profilaktyki uzależnień behawioralnych

II-ga edycja programu profilaktyki uzależnień behawioralnych

CUDER

Program profilaktyki uzależnień behawioralnych – „Gra profilaktyczna CUDER” (II edycja)

logo-CUDER

Zapraszamy nauczycieli i uczniów Państwa szkoły wraz z rodzicami do udziału w drugiej edycji Programu profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER”.

Program ten ponownie uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Współcześnie coraz większym problemem zarówno dla diagnostów, terapeutów jak i dla profilaktyków są „uzależnienia behawioralne”. O patologicznym używaniu komputera i Internetu można mówić w przypadku, gdy mamy do czynienia z intensywnym korzystaniem z  tego medium (70-80% czasu wolnego), upośledzeniem kontroli zwłaszcza czasu spędzanego przed komputerem, szukaniem społecznego uznania poprzez korzystanie z komputera, co może prowadzić do izolacji społecznej w normalnych kontaktach (zachwianie zdolności interpersonalnych w świecie realnym), czy nawet imersji czyli zatraceniu się w świecie wirtualnym i braku umiejętności rozgraniczenia go ze światem realnym. Konsekwencje wynikające z takich zachowań mogą być zarówno somatyczne (nadwaga, problemy z kręgosłupem, problemy z oczami), psychiczne (depresja, fobie społeczne) oraz społeczne.

 —

Projekt zakłada przeprowadzenie w szkole dużego mitingu z uczniami klas V i VI, podczas którego wprowadzona zostaje gra planszowa jako sposób na spędzanie wolnego czasu poza światem wirtualnym oraz pokazane zostają sposoby na racjonale i bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu. Szkoła otrzymuje grupową grę planszową „CUDER” do wykorzystania przez wychowawców do pracy z klasami. Integralną częścią projektu są spotkania z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów, w czasie których zwrócona zostaje uwaga na zagrożenia związane z komputerami i Internetem oraz jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze o podnoszącym się ryzyku uzależnienia. Uczestnicy spotkania otrzymują ulotkę z ważnymi informacjami w temacie uzależnień behawioralnych. Pokazane zostaną również sposoby na aktywizację młodych ludzi, którzy przedkładają świat wirtualny i relacje tam nawiązywane nad związki zawierane w świecie realnym. Dodatkowo wychowawcy zostaną poinstruowani przez trenerów jak w najefektywniejszy sposób wykorzystywać grę profilaktyczną w przyszłości.

Podczas spotkań z każdą z grup (uczniowie, rodzice, wychowawcy i nauczyciele) przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne połączone z badaniem poziomu zagrożeń w danej szkole i społeczności. Szkoła otrzyma raport opisujący sytuację w placówce, co pozwoli na lepsze dopasowanie dalszych działań. Wyniki badania zagrożeń przekazane zostaną do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.

 —

Realizator w ramach projektu zapewnia:

  1. Profesjonalnie przygotowany zespół profilaktyków, prowadzących spotkanie z uczniami klas V i VI (max 5 klas) w formie mitingu, trwającego 3 x 45 minut.
  2. Szkolenie Rady Pedagogicznej „Profilaktyka zintegrowana uzależnień behawioralnych”.
  3. Prowadzącego spotkanie z rodzicami uczniów, biorących udział w projekcie profilaktycznym.
  4. Materiały dla rodziców i wychowawców.
  5. Egzemplarz gry „CUDER” dla szkoły biorącej udział w projekcie.
  6. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, opracowanie i przesłanie raportu dla szkoły.

 —

Szkołę prosimy o :

  1.  Przygotowanie sali do spotkań  z uczniami z zapewnieniem miejsca siedzącego dla każdego ucznia. Przygotowanie zaciemnienia okien i ekranu w celu wyświetlania filmów edukacyjnych oraz miejsca na rozwinięcie wielkoformatowej planszy do gry o wymiarach 5 x 6 m  (np. sala gimnastyczna, duży korytarz itp.).
  2. Umożliwienie przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej w dniu realizacji zajęć z uczniami.
  3. Zaproszenie rodziców na spotkanie, zapewnienie sali i miejsc siedzących oraz zaciemnienie okien do prezentacji filmowych.
  4. Prosimy o zapewnienie posiłku w stołówce szkolnej dla osób prowadzących zajęcia.

 —

     Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt z Iwoną Gubałą – tel. 512 703 821, iwona-gubala@wp.pl

 —

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia

logo-ministerstwo_zdrowia       logo-kbpn      logo-stowarzyszenie rozwoju gminy Zielonki      logo-archezja      logo-autorytet.org

 

Related Post