Program profilaktyki zintegorwanej CUDER – wersja podstawowa

2,500.00 

Program „CUDER” czyli kim jesteś?

 

realizowany w formie spotkania zespołu profilaktyków z dużą grupą młodzieży (do 150 osób) na sali z nagłośnieniem.

 

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej, wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń. Program jest też wprowadzeniem do gry profilaktycznej „CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.

 

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników, -im bardziej uczeń refleksyjny tym bardziej chroniony przed zagrożeniami. ‚Cuder’ jest programem profilaktyki zintegrowanej wg modelu dr. Grzelaka.

 

Główne wartości, na których budujemy program to: prawda, miłość i wolność.

 

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obnizenie poziomu nappięć, wzmocnienie mody na radość.

 

Spotkanie trwa około trzech godzin (3 x 45 min), jest podzielone na trzy części:
1. – kim jesteś?
2. – gdzie jesteś?
3. – po co jesteś?

 

Program jest ewaluowany i wyniki ewaluacji przedstawiamy w szkole w formie sprawozdania z realizacji programu.