CUDER Aktualności Powiatowa konferencja: „Nauka korzystania z wolności, czyli jak zapobiegać uzależnieniom”

Powiatowa konferencja: „Nauka korzystania z wolności, czyli jak zapobiegać uzależnieniom”

konferencja CUDERa w Gorlicach
Konferencja została zorganizowana w Gorlicach przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „ARCHEZJA”, w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego. Zadanie nosi nazwę „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2019 r.”, a projekt dotyczy ograniczenia używania substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez autorski program profilaktyki zintegrowanej „CUDER” skierowany do dzieci, nauczycieli i rodziców.
W konferencji wzięło udział 39 osób.  A poruszane były istotne problemy dotyczące współczesnego wychowania dzieci i młodzieży.
Tematy konferencji:
      1. Wychowanie do wolności
      2. Merytoryczne podsumowanie działań profilaktycznych
      3. Dobre praktyki w profilaktyce

Related Post