dr Karolina Jusięga-Kmiecik

Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnymProfilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym

Wystąpienie dr Karoliny Kmiecik-Jusięgi z Akademii Ignatianum, Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji podczas Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji” Zakładu Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław 26-27 listopada 2014