Raport NIKu „PRZECIWDZIAŁANIE E-UZALEŻNIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”Raport NIKu „PRZECIWDZIAŁANIE E-UZALEŻNIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z dnia 2.11.2016 roku jednym z najbardziej ciekawych projektów realizowanych przy udziale środków FRPH był projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki realizowało „Program

Opinia Prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej o grze i programie CUDEROpinia Prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej o grze i programie CUDER

Opinia programu i gry profilaktycznej CUDER Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – kierownik Katedry Mediów i Badań Kulturowych, dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego oraz prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej wystawiła opinię

Głos Karmelu - Ojcowskie spotkania

„Głos Karmelu” – Ojcowskie spotkania. Profilaktyka zagrożeń w Dolinie Prądnika„Głos Karmelu” – Ojcowskie spotkania. Profilaktyka zagrożeń w Dolinie Prądnika

„Głos Karmelu” nr 2/2015 zamieścił artykuł o profilaktyce zagrożeń, jaka ma miejsce w Ojcowie, w Dolinie Prądnika. Tomasz Gubała jest pomysłodawcą Ojcowskich spotkań i profilaktyki zintegrowanej CUDER w osadzie nazwanej ARCHEZJĄ.

gra profilaktyczna - CUDER

Opinie o warsztatach profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz grze profilaktycznej „CUDER”Opinie o warsztatach profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz grze profilaktycznej „CUDER”

Warsztaty profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz gra profilaktyczna „CUDER” w Szkole Podstawowej w Skale W dniu 17 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Skale zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz