Opinie o warsztatach profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz grze profilaktycznej „CUDER”

Warsztaty profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz gra profilaktyczna „CUDER” w Szkole Podstawowej w Skale

W dniu 17 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Skale zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz gra profilaktyczna „CUDER” dla uczniów klas 4-6 zorganizowane przez pana Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, a prowadzone przez panią Karolinę Gubałę i panią Katarzynę Łatkę.

Tematyka warsztatów była bardzo interesująca. Uczniowie słuchali prowadzących z zainteresowaniem, odpowiadali na pytania, przez cały czas brali aktywny udział w zajęciach. Prowadzące zajęcia były dobrze przygotowane merytorycznie, dobrały właściwe i zróżnicowane metody, formy oraz środki dostosowane do tematyki warsztatów. Pomimo dosyć długiego czasu trwania zajęć (3  jednostki lekcyjne) nie były one dla uczniów nużące i pozwalały im na ciągły aktywny udział. Krótkie przerwy po każdej z trzech części warsztatów pozwalały na odreagowanie emocji, posilenie się, relaks. Czytaj więcej

II-ga edycja programu profilaktyki uzależnień behawioralnych

Program profilaktyki uzależnień behawioralnych – „Gra profilaktyczna CUDER” (II edycja)

logo-CUDER

Zapraszamy nauczycieli i uczniów Państwa szkoły wraz z rodzicami do udziału w drugiej edycji Programu profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER”.

Program ten ponownie uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Czytaj więcej

Profilaktyka Zintegrowana „CUDER” w 2014 r.

Podsumowanie cyklu programów Profilaktyki Zintegrowanej „CUDER” w 2014 roku

W 2014 roku w ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i internetu, pilotażowo został przeprowadzony cykl programów profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER”.

Czytaj więcej

Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce

6 czerwca 2014 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się konferencja naukowa “Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”, zorganizowana przez Katedrę Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.  W konferencji uczestniczył również autor profilaktyki zintegrowanej CUDER – Tomasz Gubała.

A relację z konferencji zamieszczono w półroczniku Akademii Ignatianum nr 2/2014 (13):

Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce - Ignatianum__2-2014

CUDER na Krupówkach

Przenieśliśmy grę profilaktyczną CUDER z planszy na Krupówki w centrum Zakopanego pozostawiając założenia gry i jej aspekt profilaktyczny, co zaproponowała pani Alicja Szarek – Pełnomocnik Burmistrza zakopanego ds. Przeciwdziałania Narkomani jako konwencję zabawy podczas rodzinnego pikniku na Krupówkach.

Czytaj więcej

Do pełnego rozwoju konieczna jest jedność pięciu sfer:

Ciała, Umysłu, Ducha, Emocji i Relacji.

Gra CUDER wskazuje drogę do dorosłości opartą na wartościach:
prawdzie, miłości i wolności.

CUDER wspomaga wychowanie poprzez obniżanie lęku oraz wzmacnianie rozwoju duchowego. Gra, jak symulator życia, pozwala trenować sposoby rozwoju i uczy rozpoznawać zagrożenia. Równocześnie stanowi doskonałą okazję do rozmów na ważne i istotne w życiu młodego człowieka tematy.

CUDER
– zmienia na dobre

CUDER – profilaktyczna gra grupowa

W Mohendżo-Daro na terenie Pakistanu na początku roku 2011 odkryto kilka artefaktów. Były wśród nich przedmioty mające związek z czymś, co często pozostaje na marginesie zainteresowania archeologów, czyli z grami planszowymi.

Według Friedricha von Schillera (1759 – 1805) gra jest działaniem człowieka, które jako jedyne może tworzyć i rozwijać ludzkie zdolności. Schiller twierdził też, że człowiek jest człowiekiem tylko tam, gdzie się bawi.

Koncepcja człowieka bawiącego się rozpowszechniła się wraz z dziełem holenderskiego historyka kultury Johana Huizingi (1872-1945) Homo ludens (łac. ludus czyli gra). Jego zdaniem nasza polityka, nauka religia i prawo rozwinęły się z twórczych “zabawowych” zachowań, które z czasem, za pomocą rytuałów, zinstytucjonalizowały się. Gra stała się poważną czynnością opartą na uzgodnionych zasadach.

W starożytnych kulturach gry, podobnie jak większość ówczesnego życia, odzwierciedlały powiązanie świata człowieka ze światem bogów.

W szkołach mistycznych starożytnego Egiptu powstała gra, która pod postacią symboli ukrywa mądrość głównych, życiowych zasad. Gra oparta na kartach przedstawia drogę do duchowego samopoznania, które wiedzie przez kolejne etapy do wyższego poziomu bytu. Można zatem powiedzieć, że gry były pomocą w nauce moralności. Na przykład gra znana dziś jako Węże i drabiny, dawno temu w Indiach na swych 10 poziomach wyznaczała symbolikę drogi dziesięciu stopni doskonałości. Dzięki dobrym czynom można było przechodzić wyżej, działania szerzące zło zrzucały zaś człowieka na niższy szczebel.

Także dziś właśnie w grze CUDER schemat gry zachowuje zasadę wychowania w duchu moralności i współpracy.