Do pełnego rozwoju konieczna jest jedność pięciu sfer:

Ciała, Umysłu, Ducha, Emocji i Relacji. Gra CUDER wskazuje drogę do dorosłości opartą na wartościach: prawdzie, miłości i wolności. CUDER

Kronika o programie profilaktyki zintegrowanej CUDER (2 XI 2011, godz. 18.30)

CUDER – profilaktyczna gra grupowa

W Mohendżo-Daro na terenie Pakistanu na początku roku 2011 odkryto kilka artefaktów. Były wśród nich przedmioty mające związek z czymś,