Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce - Ignatianum__2-2014

Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce

6 czerwca 2014 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”, zorganizowana przez

CUDER na Krupówkach

Przenieśliśmy grę profilaktyczną CUDER z planszy na Krupówki w centrum Zakopanego pozostawiając założenia gry i jej aspekt profilaktyczny, co zaproponowała

Do pełnego rozwoju konieczna jest jedność pięciu sfer:

Ciała, Umysłu, Ducha, Emocji i Relacji. Gra CUDER wskazuje drogę do dorosłości opartą na wartościach: prawdzie, miłości i wolności. CUDER

Kronika o programie profilaktyki zintegrowanej CUDER (2 XI 2011, godz. 18.30)

CUDER – profilaktyczna gra grupowa

W Mohendżo-Daro na terenie Pakistanu na początku roku 2011 odkryto kilka artefaktów. Były wśród nich przedmioty mające związek z czymś,